Llei de comerç

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament: Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (34/2002 de 11 de juliol)

Article 10 Informació general

  1. Sense perjudici dels requisits que s’estableixen en matèria d’informació a la normativa vigent, el prestador de serveis de la societat de la informació estarà obligat a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris del servei com als òrgans competents. , accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació següent:

a) El nom o la denominació social; la residència o el domicili o, si no n’hi ha, l’adreça d’un dels establiments permanents a Espanya; la seva adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeti establir-hi una comunicació directa i efectiva.

b) Les dades de la seva inscripció al Registre Mercantil en què, si s’escau, estiguin inscrits o d’aquell altre registre públic en què l’estiguessin per a l’adquisició de personalitat jurídica o als únics efectes de publicitat.

c) El número d’identificació fiscal que us correspongui

Així com que tinguin completat els termes i condicions referents a:

  • Cancel·lació de comandes
  • Devolució i reemborsament
  • Seguretat Protecció a compradors (política de cookies)
  • Enviaments, privadesa i protecció de dades

Horari botiga: